Geldt artikel 2.7a AB voor IPPC als er een BBT-conclusie is voor geur?

Vraag

Gelden de geurvoorschriften uit artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties als er een BBT-conclusie is voor geur?

Antwoord

Nee, artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op IPPC-installaties waarvoor een BBT-conclusie voor geur geldt. Dit volgt uit artikel 2.3a van het Activiteitenbesluit.

De vergunningverlener stelt dan voorschriften voor geur op in de vergunning. De BBT-conclusies vormen het uitgangspunt van deze voorschriften. Daarnaast kan het bevoegd gezag ook andere documenten betrekken bij het verder invullen van de BBT-conclusies voor geur. Dit kan bijvoorbeeld het eigen lokaal geurbeleid zijn.

Meer informatie staat in de Handleiding geur.