Wat is het verschil tussen een traditionele regenkap en een deflectorkap?

Vraag

Wat is het verschil tussen een traditionele regenkap en een deflectorkap?

Antwoord

Het verschil zit in de wijze van uitstroming. Bij een traditionele regenkap is deze horizontaal, bij een deflectorkap verticaal.

Regenkap

Om te voorkomen dat regen in de afvoerpijp terecht komt, worden vaak regenkappen geplaatst. Een traditionele regenkap, zoals bijvoorbeeld de kruiskap, belemmert de verticale uitstroming. De deflectorkap belemmert deze uitstroming niet. In de deflectorkap wordt het regenwater opgevangen in een trechter en via een buis aan de zijkant van de pijp naar buiten afgevoerd waardoor de regen niet de pijp in stroomt. De afgassen worden langs de trechter naar boven afgevoerd.

Belang verticale uitstroming

In een groot aantal gevallen zal een afvoerpijp die voldoende hoog is in vergelijking met de omliggende bebouwing, leiden tot voldoende verspreiding van de afvalgassen. Hierbij is van belang dat de uittredende lucht zoveel mogelijk verticaal wordt uitgeblazen. De verspreiding van de dampen en gassen naar de buitenlucht kan hierdoor beter plaatsvinden, waardoor de kans op geurhinder wordt verkleind. Het gebruik van een traditionele regenkap, zoals bijvoorbeeld de kruiskap, is onwenselijk daar dit de verspreiding van de afgassen belemmert. Gebruik daarom een deflectorkap om de kans op geurhinder te verminderen.

traditionele regenkap en deflectorkap


deflectorkap