Witte vlekken

De actualisatie van de factsheets in 2008-2009 heeft niet alle gewenste informatie opgeleverd. Het is gewenst om de ontbrekende informatie over technieken in de factsheets in de loop van de tijd aan te vullen.

Een overzicht van de ontbrekende informatie wordt in onderstaande tabel gegeven.

Overzicht van nog aan te vullen informatie

Factsheet

Aan te vullen of ontbrekende informatie

Rotatiewasser

Drukval, druk

Tweetrapsstoffilter

Vochtgehalte, verwijderingsrendement

Absoluutfilter

Restemissies zeer kleine deeltjes

Mistfilter

Druk

Nat ESP filter

Restemissies

Condensor

Restemissies

Zeolietfilter

Restemissies, verschillende randvoorwaarden

Polymeer adsorptie

Debiet, druk, ontwerp en onderhoud, emissies

Biologische wasser

Emissiegegevens

Fakkel

VOS-emissie (efficiency is wel bekend)

Ionisatie

Ontwerp en onderhoud

NSCR

Druk(val), toelaatbaar vocht- en stofgehalte

Wat opvalt in de tabel is dat vooral nog aanvullende informatie gebruikt kan worden voor restemissies en randvoorwaarden van procescondities zoals toelaatbare druk en stofgehalte.