Luchtemissie beperkende technieken

Deze pagina's geven technische informatie over nageschakelde technieken en procesgeïntegreerde technieken ter bestrijding van luchtverontreiniging. Deze factsheets zijn een hulpmiddel om in specifieke situaties Beste Beschikbare Technieken (BBT) te bepalen. De factsheets geven antwoord op de meest voorkomende vragen over deze technieken. De doelgroep voor de factsheets zijn het bevoegde gezag, adviseurs en bedrijven die niet of weinig bekend zijn met de technieken.

Gebruik

U kunt de factsheets benaderen op de hierna volgende manieren. Daarnaast is een algemene beschrijving beschikbaar.

Toelichting

De factsheets geven onder andere een beknopte beschrijving van de werking, rendementen en financiële aspecten van luchtemissiebeperkende technieken die zich in de praktijk hebben bewezen. Op basis van de factsheets kunt u een eerste selectie van mogelijke technieken voor een specifieke toepassing maken. Voor uitgebreide technische informatie kunt u vervolgens contact opnemen met leveranciers.

Onderzoeksrapport

De factsheets met basisinformatie over luchtemissiebeperkende technieken zijn in 2008-2009 geactualiseerd. Het onderzoeksrapport van deze actualisatie, inclusief de herziene factsheets, is als pdf beschikbaar in het Nederlands (pdf, 3.4 MB) en in het Engels (pdf, 3.6 MB).

Praktijktoetsing van emissies

De emissiegetallen die in de factsheets staan zijn vooral gebaseerd op literatuurdata. Controle van deze emissiegetallen was steekproefsgewijs door praktijkgegevens op te vragen bij een aantal provincies en bedrijven en deze te vergelijken met de informatie in de factsheets. Een overzicht van deze gegevens, de technieken, emissies en type bedrijven, is terug te vinden in "Praktijkdata van emissies (doc, 39 kB)".