Rapport resultaat gericht vergunnen

Het rapport resultaat gericht vergunnen geeft inzicht in de juridische mogelijkheden om resultaatgerichte emissiegrenswaarden vast te stellen. Deze resultaatgerichte emissiegrenswaarden dragen bij aan het bepalen van het doel van gezondheid(swinst) uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Meer informatie

Meer informatie leest u op de pagina Rapport resultaat gericht vergunnen van de website Informatiepunt Leefomgeving.