Stoffenlijst bijlage 12 Activiteitenregeling als open data

Kenniscentrum InfoMil heeft de stoffenlijst uit bijlage 12 van de Activiteitenregeling gepubliceerd als open data. De data is beschikbaar via het Dataportaal van de Nederlandse overheid.

De stoffenlijst van bijlage 12 van de Activiteitenregeling is een database met stoffen. Van elk van deze stoffen zijn vier typen openbare gegevens opgenomen: CAS-nummer, klasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde. De stoffenlijst is op verschillende wijzen ontsloten: als tabel, als web-app en als open data.

De stoffenlijst is als open data beschikbaar voor partijen die de dataset samen met andere informatie rond de milieuvergunning (omgevingsvergunning) kunnen toepassen in bijvoorbeeld een checklist voor handhaving en toezicht Wet milieubeheer.

Toezichthouders, handhavers, inspecteurs, controleurs en vergunningverleners van de milieu-(omgevings-)vergunning kunnen hiervan gebruik maken. Ook bedrijven kunnen met behulp van de lijst bepalen welke eisen gelden voor de luchtemissies van de genoemde stoffen.