DCMR informatieblad veranderende regelgeving ozon en fgassen

Vanwege veranderende regelgeving over ozon en fgassen worden bepaalde bepaalde koelmiddelen beperkt of zelfs helemaal verboden. DCMR heeft daarom in juni 2014 een informatieblad (pdf, 103 kB) opgesteld die bedrijven met koelinstallaties informeert over de mogelijke gevolgen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.