DCMR project Oplosmiddelenbesluit

Afdeling 2.11 van het Activiteitebesluit stelt eisen aan oplosmiddeleninstallaties. In Nederland zijn er ruim 600 van deze grote verbruikers van vluchtige organische stoffen (VOS). Afdeling 2.11 is de vrijwel ongewijzigde opvolger van het Oplosmiddelenbesluit, dat tot 2013 in werking was.

De oplosmiddelenboekhouding is het belangrijkste instrument voor handhaving van oplosmiddeleninstallaties.

Tijdens de Schakeldagen in het najaar van 2009 heeft DCMR deze presentatie gegeven met handige tips voor de praktijk van handhaving van het Oplosmiddelenbesluit en voor het opzetten van een project.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.