Certificering

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Certificering.

Een gecertificeerd persoon voert lekcontroles en onderhoud aan apparatuur uit. Deze persoon kent de apparatuur en weet waarop gelet moet worden. Hierdoor worden lekkages op tijd ontdekt en vakkundig gerepareerd. Voor bepaalde handelingen moet ook het bedrijf zelf gecertificeerd zijn.

Zoekt u informatie over:

BRL 100: beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen

In de beoordelingsrichtlijn 100 (pdf, 1.1 MB) (BRL 100, versie 1.2) staan de eisen die certificeringsinstellingen  tot 1 januari 2020 hanteren als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het certificaat f-gassen voor ondernemingen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden).

Deze BRL bevat daarnaast eisen aan certificeringsinstellingen en procedurele eisen voor de afgifte en instandhouding van het certificaat f-gassen voor ondernemingen.

Vanaf 1 januari 2020 geldt de BRL 100 versie 2.0. (pdf, 500 kB)

Dit volgt uit de gewijzigde regeling (pdf, 252 kB) gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

BRL 200: beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen

In de beoordelingsrichtlijn 200 (pdf, 1 MB) (BRL 200) staan de eisen die exameninstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte van het certificaat f-gassen voor personen. De BRL beschrijft de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om in aanmerking te komen voor het certificaat f-gassen voor personen (de eindtermen). De eindtermen zijn staan in de delen I tot en met V van deze BRL. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor personen die taken verrichten.

Deze BRL bevat daarnaast eisen aan exameninstellingen en procedurele eisen voor de afgifte van certificaten. Deze eisen staan in deel VI van deze BRL.

Vanaf 1 december 2015 is het toezicht rondom het examenstelsel f-gassen voor personen gewijzigd. Voor de exameninstellingen die op dit terrein examens afnemen of gaan afnemen, geldt vanaf dat moment een erkenningsregeling. Deze regeling: “Gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen”, is op 16 oktober 2015 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 30873.

Voor zowel de huidige als de nieuwe exameninstellingen geldt dat zij formeel erkend moeten worden door Rijkswaterstaat (hierna RWS (Rijkswaterstaat)). Alleen exameninstellingen die eerder al door het Ministerie zijn aangewezen als officiële exameninstelling (m.b.t. persoonscertificering f-gassen), vallen onder een overgangsregeling: zij krijgen tot 1 december 2017 de tijd om door RWS erkend te worden. In de periode tot 1 juni 2016 mogen zij examens afnemen en persoonscertificaten uitgeven op basis van de oude regels.

Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier : "erkenning Exameninstelling persoonscertificering f-gassen" vindt u op de website van CINOP.