Registers

Register persoonscertificaten

Rijkswaterstaat houdt een register bij van alle personen die beschikken over een persoonscertificaat voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden die vallen binnen de F-gassenverordening. Dit register is niet openbaar te raadplegen. Als u wilt controleren of een persoon over een juist certificaat beschikt, neem dan contact op met Rijkswaterstaat via het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving): informatiepuntwvl@rws.nl. Vermeld hierbij:

  • de volledig naam van de monteur zoals op het identiteitsbewijs staat
  • geboortedatum en/of het monteursnummer

Online register bedrijfscertificaten

Als u wilt controleren of een bedrijf over een certificaat beschikt dat voldoet aan de F-gassenverordening, dan kunt u het online-bedrijvenregister raadplegen.

In het 'zoekscherm' kunt u zoeken op: postcode, huisnummer, KvK-vestigingsnummer of een combinatie daarvan. Let op: elke vestiging van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister heeft een uniek vestigingsnummer van 12 cijfers. Zoek in het Handelsregister op bedrijfsnaam, adres of KvK-nummer, dan ziet u in de zoekresultaten het vestigingsnummer.

Uw zoekactie levert een uniek resultaat. Het is niet mogelijk een lijst met gecertificeerde bedrijven op te vragen in bijvoorbeeld een postcodegebied.

Kunt u een bedrijf niet in het bedrijvenregister vinden? Controleer de spelling of zoek alleen op Kvk-vestigingsnummer. Nog steeds niet? Bedrijf heeft geen F-gassencertificaat!

De eigenaar van een installatie is ervoor verantwoordelijk dat alleen gekwalificeerd personeel / bedrijf werkzaamheden uitvoert.

Lep op: Een zzp'er heeft ook een onderneming. Als een zzp'er werkzaamheden verricht waarvoor een BRL 200 certificaat verplicht is (installatie, onderhoud etc.) dan moet hij dus daarvoor een certificaat hebben als onderneming volgens BRL100.

Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties koeling
Keuringsinstantie Telefoonnummer
SGS INTRON +31 (0)345 580 733
Energie Consult +31 (0)318 551 106
Bureau Veritas +31 (0)88 450 55 77
Kiwa Certification

+31 (0)88 998 32 20

Dekra Certification BV +31 (0)88 968 31 75
Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties brandbeveiligingssystemen
Keuringsinstantie Telefoonnummer
CIBV

+31 (0)418 573 880

Aanvragen duplicaat persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.