Registers

Register persoonscertificaten

Vanaf 1 november 2022 is er een openbaar register te raadplegen bij de

Stichting Centraal Register Techniek. Dit register geeft een overzicht van alle personen die beschikken over een F-gassendiploma voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website van het Informatiepunt leefomgeving.

De eigenaar van een installatie is ervoor verantwoordelijk dat alleen gekwalificeerd personeel / bedrijf werkzaamheden uitvoert.

Let op: Een zzp'er heeft ook een onderneming. Als een zzp'er werkzaamheden verricht waarvoor een BRL 200 certificaat verplicht is (installatie, onderhoud et cetera), dan moet hij/zij ook in het bezit zijn van een geldig BRL 100 certificaat.

Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties koeling
Keuringsinstantie Telefoonnummer
SGS INTRON +31 (0)345 580 733
Energie Consult +31 (0)318 551 106
Bureau Veritas +31 (0)88 450 55 77
Kiwa Certification

+31 (0)88 998 32 20

Dekra Certification BV +31 (0)88 9683016
Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties brandbeveiligingssystemen
Keuringsinstantie Telefoonnummer
CIBV

+31 (0)418 573 880

Aanvragen duplicaat persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.