Registers

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Certificering.

Register persoonscertificaten

Vanaf 1 november 2022 is er een openbaar register te raadplegen bij de Stichting Centraal Register Techniek. Dit register geeft een overzicht van alle personen die beschikken over een F-gassendiploma voor alle relevante werkzaamheden en vakgebieden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de pagina F-gassen en alternatieven op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

De eigenaar van een installatie is ervoor verantwoordelijk dat alleen gekwalificeerd personeel / bedrijf werkzaamheden uitvoert.

Let op: Een zzp'er heeft ook een onderneming. Als een zzp'er werkzaamheden verricht waarvoor een BRL 200 certificaat verplicht is (installatie, onderhoud et cetera), dan moet hij/zij ook in het bezit zijn van een geldig BRL 100 certificaat.

Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties koeling
Keuringsinstantie Telefoonnummer
SGS INTRON +31 (0)345 580 733
ECH-Groep (voorheen Energie Consult) +31 (0)318 551 106
Bureau Veritas +31 (0)88 450 55 77
Kiwa Certification

+31 (0)88 998 32 20

Dekra Certification BV +31 (0)88 9683016
Namen en telefoonnummers van keuringsinstanties brandbeveiligingssystemen
Keuringsinstantie Telefoonnummer
CIBV

+31 (0)418 573 880

Aanvragen duplicaat persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.