Checklist bij toezicht

Deze checklist (pdf, 128 kB) is een hulpmiddel voor toezichthouders van bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Toezichthouders kunnen deze checklist gebruiken voor controle op apparatuur die synthetische koudemiddelen bevat. Onder synthetische koudemiddelen vallen ozonlaagafbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) en f-gassen (HFK's).