Checklist bij toezicht

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Gevolgen herziening F-gassenverordening voor omgevingsdienstmedewerkers en inspecteurs.

Deze checklist (pdf, 128 kB) is een hulpmiddel voor toezichthouders van bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Toezichthouders kunnen deze checklist gebruiken voor controle op apparatuur die synthetische koudemiddelen bevat. Onder synthetische koudemiddelen vallen ozonlaagafbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) en f-gassen (HFK's).