Etiket

Het etiket bevat belangrijke informatie, zoals welke stoffen de apparatuur bevat en de hoeveelheid.

Op deze webpagina wordt met Besluit bedoelt: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Etiketverplichting f-gassen

Het etiket moet duidelijk, goed leesbaar en onuitwisbaar op het product of de apparatuur zijn aangebracht nabij:

 • het servicepunt voor het vullen of terugwinnen van de f-gassen, of
 • op dat gedeelte van het product dat de f-gassen bevat

Ook informatie die later op het etiket wordt toegevoegd (zoals bijgevulde hoeveelheid) moet goed leesbaar zijn.

De etiketeisen zijn van toepassing op:

 • koelapparatuur
 • klimaatregelingsapparatuur
 • warmtepompen
 • brandbeveiligingsapparatuur
 • elektrische schakelinrichtingen
 • spuitbussen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, met uitzondering van doseerinhalatoren voor de toediening van geneesmiddelen
 • alle houders van gefluoreerde broeikasgassen
 • oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen
 • organische rankinecycli. klimaatregelingsapparatuur
Etiketverplichting f-gassen
Verplichting Verbodsbepaling

Artikel 12 EU 517/2014

Artikel 4 lid 11, 12 en 13 Besluit

Artikel 2 lid 1 tot en met 3 EU 2015/2068

Vervangt EG 1497/2007

Artikel 5 lid 1 Besluit

Etiketverplichting ozonlaagafbrekende stoffen

Op de apparatuur moet een etiket zijn aangebracht. De verplichtingen voor etiketten gelden voor koel-, klimaatregeling- en warmtepompapparatuur en houders.

Etiketverplichting ozonlaagafbrekende stoffen
Etiketverplichting voor Verplichting Verbodsbepaling
Koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur

Artikel 11 lid 6 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit
Houders: als grondstof geproduceerde en op de markt gebrachte gereguleerde stoffen

Artikel 7 lid 2 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit
Houders: als technische hulpstof geproduceerde of gereguleerde stoffen

Artikel 8 lid 3 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit
Houders: voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen geproduceerde of gereguleerde stoffen

Artikel 10 lid 3 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit

Informatie op etiket

De tabellen geven aan welke informatie op het etiket moet staan en in welke artikelen deze verplichting staat.

Informatie op etiket

Informatie op etiket

Ozonlaagafbrekende stoffen

F-gassen

Type stof (chemische namen)

art. 11 lid 6 EG 1005/2009

art. 12 lid 3 EU 517/2014

art. 2 lid 1b EG 1494/2007

Hoeveelheid in kg

f-gassen: vanaf 1 jan 2017 hoeveelheid in CO2-equivalenten en GWP

art. 11 lid 6 EG 1005/2009

art. 12 lid 3 EU 517/2014

art. 2 lid 4 EU 2015/2068

Bijgevulde hoeveelheid

art. 11 lid 6 EG 1005/2009

art. 2 lid 5 EU 2015/2068

Vermelding "bevat gefluoreerde broeikasgassen"

art. 12 lid 3 EU 517/2014

art. 2 lid 3 EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "100% geregenereerd" of "100% gerecycleerd", partijnummer en naam en adres van recyclings- of regeneratie bedrijf

art. 12 lid 6 EU 517/2014

art. 2 lid 7a EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "uitsluitend voor vernietiging ingevoerd"

art. 2 lid 7b EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "uitsluitend voor rechtstreekse bulkuitvoer vanuit de EU"

art. 2 lid 7c EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "uitsluitend voor gebruik in militaire apparatuur"

art. 2 lid 7d EU 2015/2068

Voor zover van toepassing:

"uitsluitend voor etsen/reinigen in de sector halfgeleiderfabricage"

art. 2 lid 7e EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "uitsluitend voor gebruik als grondstof"

art. 2 lid 7f EU 2015/2068

Voor zover van toepassing de tekst: "uitsluitend voor de fabricage van dosisinhalatoren"

art. 2 lid 7g EU 2015/2068

voor zover van toepassing de tekst: "hermetisch afgesloten"

art. 12 lid 3 EU 517/2014

Voor zover van toepassing de tekst "met gefluoreerde broeikasgassen geëxpandeerd schuim" *

art. 2 lid 8 EU 2015/2068

Voor zover van toepassing vermelding dat geteste lekkagepercentage bij elektrische schakelinrichting < 0,1% per jaar

art. 12 lid 3 EU 517/2014

Vermelding "gevaarlijk voor de ozonlaag"

art. 11 lid 6 EG 1005/2009

tabel 5.2 bijlage 1 EG 1272/2008

Tot 2014 geregenereerde HCFk's op houder:
vermelding dat het geregenereerde stof betreft, partijnummer en naam en adres van regeneratie-installatie

art. 11 lid 3 EG 1005/2009

* Op het etiket moet als aanvullende informatie staan of koel- en klimaatregelingsproducten en –apparatuur en ook warmtepompen, zijn geïsoleerd met door middel van gefluoreerde broeikasgassen geëxpandeerd schuim. Dit om de mogelijke terugwinning hiervan uit dergelijk schuim te bevorderen.

Informatie op etiket
Verplichting Verbodsbepaling

Artikel 12 lid 3 EU 517/2014

Artikel 4 lid 11 Besluit

Artikel 12 lid 6 EU 517/2014

Artikel 4 lid 13 Besluit

Artikel 2 EU 2015/2068, vervangt EG 1494/2007

Artikel 5 lid 1 Besluit

Artikel 11 lid 3 en 6 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit

Geen etiket aanwezig

Een etiket is verplicht sinds 1 april 2008 voor f-gassen en sinds 1 januari 2010 voor ozonlaagafbrekende stoffen. Vaak is deze informatie ook al beschikbaar op apparatuur die eerder op de markt werd aangeboden. Gaat het om apparatuur na deze datum en de etiketinformatie ontbreekt, dan kan het bevoegd gezag hierop handhaven.

Gaat het om apparatuur voor deze datum en de etiketinformatie ontbreekt, dan kan het bevoegd gezag hierop niet handhaven zolang de apparatuur nooit is bijgevuld. Bij de lekdichtheidscontroles is er geen verplichting om een etiket aan te brengen als dit ontbreekt. Raadpleeg dan de handleiding of technische specificatie bij de apparatuur. In veel gevallen staat hierin welke f-gassen of ozonlaagafbrekende stoffen de apparatuur bevat. Ook kan het bevoegd gezag de informatie vragen bij de gebruiker van de apparatuur zelf of het personeel dat het onderhoud uitvoert.

Verschil in hoeveelheid tussen logboek en etiket

Een logboek en een etiket moeten dezelfde informatie bevatten. De hoeveelheid in de apparatuur komt mogelijk na bijvulling niet meer overeen met de hoeveelheid op het etiket. Schrijf in dat geval de juiste hoeveelheid op het etiket. Ontbreekt dit etiket? Dan zorgt de gebruiker van de apparatuur, of diegene die de apparatuur heeft bijgevuld, ervoor dat een etiket op de apparatuur komt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker van de apparatuur.

Toegevoegde hoeveelheid in apparatuur
Stof Verplichting Verbodsbepaling

F-gassen

Artikel 2 lid 5 EU 2015/2068, vervangt EG 1494/2007

Artikel 5 lid 1 Besluit

Ozonlaagafbrekende stoffen

Artikel 11 lid 6 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit

Hoeveelheid f-gassen onbekend

Het kan zijn dat informatie over de hoeveelheid en het type koudemiddel ontbreekt in zowel het etiket als de handleiding of technische specificatie bij de apparatuur. De gebruiker van de apparatuur is dan verplicht om via een gecertificeerd persoon uit te laten zoeken hoeveel kg aan F-gassen de apparatuur bevat. Dit om controle op regelgeving door de toezichthouder mogelijk te maken.

Hoeveelheid f-gassen onbekend

Verplichting

Verbodsbepaling

Artikel 2, lid 3, EG 1516/2007 (K)

Artikel 5, lid 3, Besluit

Artikel 2, lid 3, EG 1497/2007 (B)

Artikel 5, lid 2, Besluit

(K) Koel-, klimaatregeling- en warmtepompapparatuur
(B) Brandbeveiligingssystemen

Onbekend welk koudemiddel de apparatuur bevat

Het bedrijf moet verplicht informatie over welk koudemiddel de apparatuur bevat leveren aan het bevoegd gezag. Zonder deze informatie is niet duidelijk welke regelgeving geldt en of het bedrijf voldoet aan deze regelgeving. De toezichthouder kan dan dus zijn taak niet uitvoeren.

De informatie is meestal wel te achterhalen uit:

 • technische handleidingen
 • type plaatjes op de apparatuur zelf
 • via merknaam en typenummer van de apparatuur
 • via navraag bij de leverancier van de apparatuur

Als dan nog steeds onduidelijk is welk koudemiddel de apparatuur bevat, dan moet het bedrijf dit laten uitzoeken door een gecertificeerd persoon. De wettelijke basis hiervoor is artikel 5.16 en 5.20 uit de Algemene Wet Bestuursrecht.


Stappenschema

Stappenplan toezicht