Voorbeelden

Omgevingsdienst Midden-Holland geeft een aantal praktijkvoorbeelden hoe toezichthouders om kunnen gaan met lekkage. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Peter Binnendijk (P.Binnendijk@odmh.nl).

 • Voorbeeld voorlichting koelinstallaties
 • Voorbeeld lekkage bij kleine koeling tot 50 ton CO2 equivalenten aan koudemiddelen
 • Voorbeeld bij structurele lekkages: waarschuwingsbrief
 • Voorbeeld bij structurele lekkages: dwangsombrief

Voorbeeld voorlichting koelinstallaties

Er zijn twee grote lekkages binnen twee jaar [na een eventuele retrofit met 100% vervanging] na elkaar vastgesteld. Het gaat om lekkages van meer dan 10% en meer dan 30 kg.

Bij drie of meer grote lekkages binnen 4 jaar moet u een lekpreventieonderzoek uitvoeren. U bent hiertoe verplicht om te kunnen voldoen aan de zorgplicht bepaling voor lekpreventie. Deze verplichting staat in artikel 23 van de EG-verordening 1005/2009 (m.b.t. R22 en andere HCFK’s) of artikel 3 van de EU-verordening 517/2014 (m.b.t. R507 en andere F-gassen). Wij adviseren u uw installateur hiervan op de hoogte te stellen.

Bij elke lekkages moet u binnen een maand een extra lekcontrole uitvoeren. Bij een volgende reguliere [bij niet-complexe bedrijven: {in te plannen} thema-] controle besteden wij hier aandacht aan.

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor de controle op lekdichtheid van koelinstallaties. Informeer bij uw installateur wat de gevolgen zijn voor uw koelinstallatie(s).

Voorbeeld lekkage bij kleine koelinstallatie tot 50 ton CO2 equivalenten aan koudemiddelen

Overtredingen

Tijdens de controle is het volgende vastgesteld:

 • Er heeft de afgelopen 6/12 maanden geen controle op lekdichtheid plaatsgevonden bij de koeling met .. kg R..;
 • Er heeft na de reparatie bij koeling met ..kg R.. geen lekcontrole plaats gevonden binnen één maand na de reparatie.
 • Er is geen logboek met meerjarenoverzicht van de bijvullingen aanwezig.

Dit is een overtreding van artikel 23 van de EG-verordening 1005/2009 (m.b.t. R22 en andere HCFK’s) of artikel 3 en 6 van de EU-verordening 517/2014 (m.b.t. R507 en andere F-gassen).

U kunt de overtreding ongedaan maken door de koelinstallatie op lekdichtheid te laten controleren door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.

Voorbeeld bij structurele lekkages: waarschuwingsbrief

De omgevingsdienst Midden Holland stuurt een waarschuwingsbrief bij:

 • 3 of meer keer lekkage van meer dan 10%, en
 • Lekkage(s) per jaar van meer dan 50 ton CO2 equivalenten aan koudemiddelen binnen vier jaar na een eventuele retrofit met 100% vervanging

Overtredingen

Tijdens de controle is het volgende vastgesteld {zie ook kleine koelingen}:

 • Er vinden meerdere jaren structureel te veel lekverliezen, meer dan 10%, plaats bij de koeling met ..kg R..;
 • Er heeft de afgelopen 6/12 maanden geen controle op lekdichtheid plaatsgevonden bij de koeling met .. kg R..;
 • Er heeft na de reparatie bij koeling met ..kg R.. geen lekcontrole plaats gevonden binnen één maand na de reparatie.

Dit is een overtreding van artikel 23 van de EG-verordening 1005/2009 (m.b.t. R22 en andere HCFK’s) of artikel 3 en 6 van de EU-verordening 517/2014 (m.b.t. R507 en andere F-gassen).

U kunt de overtreding ongedaan maken door het treffen van alle volgende maatregelen:

 1. Een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf perst de structureel lekkende koelinstallaties af met stikstof en stelt eventuele lekkages vast.
 2. U laat een visuele inspectie uitvoeren naar het functioneren van alle onderdelen van de koelinstallatie met .. kg R. De visuele inspectie vindt plaats door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf
 3. U maakt alle gebreken bij deze koeling ongedaan binnen één maand na de opstelling van deze lijst. Dit laat u doen door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.
 4. Een lekdichtheidsonderzoek vindt plaats binnen één maand na de reparaties door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.

Waarschuwingstermijn: 3 maanden

Voorbeeld bij structurele lekkages: dwangsombrief

De omgevingsdienst Midden Holland stuurt een dwangsombrief bij:

 • 3 of meer keer lekkage van meer dan 50%, en
 • Lekkage(s) per jaar van meer dan 100 ton CO2 equivalenten aan koudemiddelen binnen vier jaar na een eventuele retrofit met 100% vervanging

Overtredingen

Op {datum} ({kenmerk voornemen brief}) wezen wij u er schriftelijk op dat u de overtreding van artikel 23 van de EG-verordening 1005/2009 (m.b.t. R22 en andere HCFK’s) of artikel 3 en 6 van de EU-verordening 517/2014 (m.b.t. R507 en andere F-gassen) moet beëindigen. Daarbij hebben wij gewaarschuwd dat wij genoodzaakt zijn handhavend op te treden als dat niet gebeurt.

Op {datum} heeft onze medewerker de heer/mevrouw {naam} een reguliere/thema controle uitgevoerd. Tijdens dit bezoek is het volgende vastgesteld:

Ondanks een onderhoudscontract met een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf vinden er meerdere jaren structureel veel lekverliezen, meer dan 10%, plaats bij de koelinstallatie nr.. Dit is in strijd met artikel 23 van de EG-verordening 1005/2009 (m.b.t. R22 en andere HCFK’s) of artikel 3 en 6 van de EU-verordening 517/2014 (m.b.t. R507 en andere F-gassen). Dit artikel bepaalt dat de eigenaar van een koelinstallatie de koelinstallaties beheert op een manier dat verlies van koudemiddel voorkomt.

U kunt de overtreding ongedaan maken door het nemen van alle volgende maatregelen:

 1. Een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf stelt eventuele lekkages vast.
 2. U laat een visuele inspectie uitvoeren naar het functioneren van alle onderdelen van de koelinstallatie met .. kg R. De visuele inspectie vindt plaats door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.
 3. U maakt alle gebreken bij deze koeling binnen één maand na de opstelling van deze lijst ongedaan. Dit laat u doen door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.
 4. Een lekdichtheidsonderzoek vindt plaats binnen één maand na de reparaties door een daarvoor gecertificeerd koeltechnisch bedrijf.

Begunstigingstermijn: 3 maanden.