Aanvraagperiode quota fluorkoolwaterstoffen 2020 vastgesteld

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn zware broeikasgassen die onder andere in koelkasten, airco’s en warmtepompen zitten. Ondernemingen die HFK’s op de Europese markt willen brengen moeten hiervoor quota aanvragen bij de Europese Commissie.

De data waarbinnen ondernemingen de aanvraag voor quota bij de Europese Commissie moeten doen zijn bekend gemaakt. De data zijn recentelijk gepubliceerd in het (EU) Official Journal. Ondernemingen die bulk HFK in de handel willen brengen moeten een verklaring in het HFK register doen. Deze periode ligt tussen 17 juni en 17 juli 2019 (uiterlijk 13:00 op de laatste dag).

Lees het officiële bericht van de Europese Commissie.

Ondernemingen die tot op heden nog niet geregistreerd staan dienen voor 17 mei 2019 zich te registreren in het Europese HFK register.  Daar moeten ze hun wens kenbaar maken om HFK’s in 2020 in de handel te brengen. Alle ondernemingen met dezelfde eigenaren/ belanghebbenden worden gezien als één declarant. Dit volgt uit art. 7, lid 1 van Verordening (EU) 2019/661 van 25 april 2019. Deze Verordening regelt het waarborgen van de vlotte werking van het elektronisch quotaregister voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen.