Bestrijd illegale handel in koudemiddelen

In de vakbladen over koeling en koudemiddelen is de laatste veel aandacht voor illegale handel in koudemiddelen. Ook de industrie wijst er op dat gebruik van illegale koudemiddelen risico's voor apparatuur met zich mee kan brengen.

Risico op schade

Wanneer bedrijven illegaal koudemiddelen aanschaffen, dan brengt dat diverse risico's voor de apparatuur met zich mee. Daarnaast lopen bedrijven de kans op een boete, dit omdat illegale middelen schade voor personen, milieu of apparatuur kan zorgen.  Ook zou er te veel koudemiddel in de EU op de markt kunnen komen. Dit wordt juist met het Europese quotumsysteem stapsgewijs teruggebracht.

Herkennen illegale koudemiddelen

Er is nu een (Engelstalige) folder beschikbaar waarin nuttige tips staan hoe u illegale koudemiddelen kunt herkennen. Dit kan onder andere met behulp van informatie op de gasfles en in de bijbehorende documentatie. Een te lage prijs is ook vaak een belangrijke indicator dat iets niet in orde is.

Helpen

Bedrijven die op de hoogte zijn van (mogelijke) illegale activiteiten op het gebied van koudemiddelen kunnen dit op twee plaatsen (anoniem) melden:

Voor vragen over de werking van het Europese quotasysteem, de rapportages, accountantscontrole en (overdracht) van quotum en autorisaties kunt u terecht bij Martijn Hildebrand. Gebruik daarvoor het formulier.


Downloads

Folder herkennen illegale koudemiddelen (pdf, 4.6 MB) (Engelstalige folder)