Verbod op HCFK's zoals R22

Verbod per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK's verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22. Ook mengsels waarin R22 is toegepast vallen onder dit verbod. Dit zijn bijvoorbeeld R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.

Noodzaak tot actie

Bij een eventuele lekkage of bij onderhoud mag de installatie na 1 januari 2015 niet met R22 of andere HCFK’s worden bijgevuld. Bij gebrek aan een geschikt vervangend koudemiddel kan dit gevolgen hebben voor de efficiëntie van de installatie, of eventueel de continuïteit van de klimaatbeheersing, koeling- of productieproces.Controleer als bedrijf nu of uw installatie HCFK's bevat. Indien de installatie HCFK's bevat is het verstandig om nu met een installateur over ombouwmogelijkheden te praten.

Herziening fgassenverordening.

Op dit moment wordt de F-gassenverordening herzien. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan dat in grote lijnen neerkomt op een aanzienlijke vermindering van de fgassen emissies tot het jaar 2030. Het is daarom verstandig nu al op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. HFK's worden alleen maar schaarser en dus duurder. Op termijn is het daardoor onrendabel om volledig afhankelijk te zijn van traditionele HFK's.

Meer informatie

De NVKL heeft over dit onderwerp een flyer (pdf, 505 kB) gemaak die ingaat op opties voor vervanging.