Ozonlaagafbrekende stoffen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen.

Ozonlaagafbrekende stoffen zijnstoffen die de ozonlaag in de stratosfeer aantasten. De ozonlaag is van belang, want zonder ozonlaag is er op aarde geen leven mogelijk. Ozonlaagafbrekende stoffen bevatten doorgaans chloor of broom. Hieronder vallen bijvoorbeeld CFK’s, HCFK’s, koolstoftetrachloride en methylbromide.

Gezondheidseffect

Door aantasting van de ozonlaag kan uv-straling ongehinderd de aarde bereiken. Door een toename van uv-straling stijgen de kansen op huidkanker en kan een te hoge blootstelling leiden tot oogaandoeningen, zoals staar. Verder neemt de afweer tegen infectieziekten af. Ook zijn de meeste ozonlaagafbrekende stoffen zeer sterke broeikasgassen.

Toepassingen

De belangrijkste toepassingen zijn het gebruik als koudemiddel in koelinstallaties en als brandblusmiddel. Daarnaast worden ozonlaagafbrekende stoffen ook toegepast als oplosmiddel, reinigingsmiddel, aerosol, blaasmiddel voor schuimen, grondstof voor de productie van kunststoffen en technische hulpstof in chemische processen.

Regelgeving

Op ozonlaagafbrekende stoffen is de Europese ozonverordening van toepassing. De regelgeving is gericht op het uitfaseren van productie, consumptie en gebruik van deze stoffen. Daarnaast regelt de ozonverordening de beperking van emissies, zodat er zo min mogelijk ozonlaagafbrekende stoffen in de dampkring bijkomen.