Verbod op gebruik wegwerp cilinders

De F-gassen verordening verbiedt het gebruik van wegwerp cilinders met koudemiddel. Daarnaast zijn er andere aspecten waar u als koper van koudemiddel rekening mee moet houden.

Koudemiddelen vallen onder 'gevaarlijke stoffen' en moeten met zorg worden behandeld.

Koudemiddelen die niet voldoen aan de specificaties
van de producent of aan de inhoud, zoals geetiketteerd op de cilinders, kunnen een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van installateurs en gebruikers.

Melding maken

Wanneer u melding wilt maken van mogelijk illegale handel in koudemiddelen bijvoorbeeld door het gebruik van wegwerpcilinders dan kan dit bij de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)