Verbod op gebruik wegwerp cilinders

De F-gassen verordening verbiedt het gebruik van wegwerpcilinders met koudemiddel. Daarnaast zijn er andere aspecten waar u als koper van koudemiddel rekening mee moet houden.

Koudemiddelen vallen onder 'gevaarlijke stoffen' en moeten met zorg worden behandeld.

Koudemiddelen moeten voldoen aan de specificaties van de producent en de de inhoud moet kloppen met wat op het etiket staat. Is dat niet het geval, dan kunnen ze een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van installateurs en gebruikers.

Het gebruik van een cilinder is toegestaan. Maar een wegwerpcilinder is niet toegestaan.

Melding maken

Wilt u melding maken van mogelijk illegale handel in koudemiddelen? Bijvoorbeeld door het gebruik van wegwerpcilinders? Dat kan via de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.