Vragen en antwoorden

Hieronder staat een overzicht van vragen en antwoorden over:

  • F-gassen regelgeving (gefluoreerde broeikasgassen: HFK, PFK, SF6)
  • ozonlaag afbrekende stoffen regelgeving (CFK, HCFK, halon)
  • koelinstallaties
  • certificering: Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website van het Informatiepunt leefomgeving.

Vragen en antwoorden natuurlijke koudemiddelen

Voorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen staan in het Activiteitenbesluit. Zie ook de vragen en antwoorden hiervoor.