Airco van bouwmarkt

Vraag

Mag een consument een stationair airconditioningsysteem verkrijgbaar bij een bouwmarkt zelf installeren?

Antwoord

Als het gaat om een split-airco systeem gevuld met een gefluoreerd broeikasgas dan geldt het volgende:

Artikel 11.5 van Verordening 517/2014 stelt dat split-airco systemen alleen verkocht mogen worden aan de eindgebruiker als wordt aangetoond dat de installatie wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegd gecertificeerd persoon. Dit is een F-gas gecertificeerde monteur conform BRL200, behorende bij de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen; stscrt nr 2015-30873.

Als het gaat om een hermetisch gesloten, stand-alone stationaire airco waarbij er alleen een stekker in het stopcontact moet worden gestoken, dan mag dat uiteraard zelf worden gedaan.