Bijvulapparatuur

Vraag

Bij een garagebedrijf waar onderhoud wordt uitgevoerd aan auto-airco's voor comfortkoeling is afvulapparatuur met 5 kg koudemiddel aanwezig. Moet deze apparatuur ook periodiek worden gekeurd?

Antwoord

Nee, apparatuur om airco's te vullen, vallen niet onder het lekcontroleregime van de verordening ozonlaagafbrekende stoffen of de F-gassenverordening. Wel is de zorgplichtbepaling van toepassing, die stelt dat de eigenaar van de installatie alle maatregelen moet treffen om emissies van de koudemiddelen te voorkomen.