Bijvullen van lekkende koelinstallatie

Vraag

Een lekkende koelinstallatie wordt keer op keer gerepareerd en bijgevuld. Is dit toegestaan?

Antwoord

Nee, dit is niet toegestaan. Het bevoegd gezag kan hierop handhaven. Dit volgt uit artikel 3 van de F-gassenverordening en artikel 23 van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen. Hierin staat de verplichting om alle voorzorgmaatregelen te treffen om lekkage te voorkomen. Ook staat hier dat waargenomen lekkages zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.