koelinstallatie door ongediplomeerd monteur

Vraag

Moet een koelinstallatie die niet is geïnstalleerd door een gediplomeerd monteur, maar wel voldoet aan alle onderhouds- en logboekeisen, opnieuw worden geïnstalleerd?

Antwoord

Nee, opnieuw installeren is niet verplicht. Apparaten moeten lekdicht worden geïnstalleerd door een gediplomeerd monteur. De volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

  • Handhavend optreden tegen de eigenaar van de installatie vanwege het inhuren van niet-gediplomeerd personeel en/of niet-gecertificeerd bedrijf.
  • Wanneer een gecertificeerd bedrijf is ingehuurd: handhavend optreden tegen bedrijf vanwege inzetten onjuist gekwalificeerd personeel, of indien u geen bevoegd gezag bent, rapporteren naar VROM-Inspectie.
  • Handhavend optreden tegen niet-gediplomeerde persoon, vanwege overtreding van het verbod op het uitvoeren van werkzaamheden donder het daarbij behorende diploma, of indien geen bevoegd gezag, rapporteren aan VROM-Inspectie.
  • Verplichting uitvoering van eerstvolgende lekcontrole door een onafhankelijke gediplomeerde monteur.