Koelmiddel onbekend

Vraag

Een bedrijf wil niet aangeven welk koelmiddel de koelinstallatie bevat. Kan een toezichthouder deze informatie afdwingen?

Antwoord

Ja, een bedrijf moet aan een toezichthouder aangeven welk koelmiddel de koelinstallatie bevat. Een toezichthouder kan op basis van artikel 5.16 en 5.20 uit de Algemene Wet Bestuursrecht inlichtingen vorderen. Dit kan alleen indien de toezichthouder deze informatie nodig heeft om zijn handhavingstaak te kunnen uitvoeren.

Vraag en antwoord 'bevoegdheden toezichthouders' geeft algemene informatie over de bevoegdheden van toezichthouders en de wetsartikelen waarop deze bevoegdheden rusten.