Ontmantelen CFK-koelinstallatie

Vraag

Moeten koelinstallaties die nog CFK's (bijvoorbeeld R11) bevatten direct ontmanteld worden?

Antwoord

Nee, zolang de installatie lekvrij is en niet hoeft te worden (bij)gevuld, hoeft deze niet ontmanteld te worden. In de praktijk zal het koelmiddel tijdens een onderhoudsbeurt moeten worden teruggewonnen. Daarna mag de installatie niet meer worden (bij)gevuld met CFK's.