Ontmantelen als koelinstallatie buiten bedrijf is

Vraag

Kan een bedrijf op basis van de Europese verordening verplicht worden een koelinstallatie te ontmantelen als deze niet meer in gebruik is?

Antwoord

Nee, er geldt geen ontmantelingsplicht vanuit de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen of de F-gassen verordening. Bedrijven hoeven apparatuur die (H)CFK's of HFK's bevatten en lekvrij zijn niet te ontmantelen. Wel blijft de lekcontroleplicht dan voor deze installatie gelden. Of de installatie in gebruik is maakt voor de lekcontroleplicht niet uit. Eventuele ontmanteling moet wel terug te vinden zijn in het logboek. Bij ontmanteling moet terugwinning van het koudemiddel plaatsvinden door gecertificeerd personeel.

Afval in afwachting van verwijdering

Bij een koelinstallatie met (H)CFK's mag het bedrijf niets meer met het koudemiddel doen. Dan is het dus feitelijk afval in afwachting van verwijdering. Dit kan ook gezegd worden van HFK als het bedrijf de koelinstallatie met HFK niet meer gaat gebruiken.

Gaat het om een bedrijf die valt onder het Activiteitenbesluit, dan geldt hiervoor artikel 2.14a lid 6 van het Activiteitenbesluit. Die geeft aan dat afval in afwachting van verwijdering maximaal een jaar op het terrein mag staan. Is het een vergunningplichtig bedrijf, dan kan hiervoor een termijn gesteld worden in de vergunning.