STEK diploma omruilen

Vraag

Kan ik mijn oude STEK diploma omruilen voor een F-gassen diploma?

Antwoord

Nee, het is niet meer mogelijk om een STEK diploma om te ruilen voor een F-gassen diploma. Dit is sinds het moment dat de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen van kracht is.

Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is op 15 oktober 2015 bekend gemaakt in het Staatsblad nummer 356. Daarnaast is de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen bekend gemaakt op 16 oktober 2015 in Staatscourant nummer 30873. Het Besluit en de Regeling zijn geldig vanaf 1 december 2015.

Omruilen STEK diploma niet meer mogelijk

Van 2010 tot 2015 was het mogelijk om een STEK diploma om te ruilen voor een F-gassen diploma. Het omruilen van STEK diploma's na 1 december 2015 is volgens de wet  niet mogelijk. Als u nu een F-gassen diploma wilt hebben, dan meldt u zich aan bij een opleider en exameninstelling. Informatie over de 
exameninstellingen staat op InfoMil.