Vluchtige Organische Stoffen in het Activiteitenbesluit

VOS-voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn er in hoofdstuk 3 en 4 onder andere voor reinigen, lijmen, coaten, bedrukken en voor het afleveren van brandstoffen. In onderstaande dossiers zijn specifieke vragen en antwoorden over VOS in het Activiteitenbesluit verzameld.

Afdeling 2.11 van het besluit stelt eisen aan installaties met een hoog VOS-verbruik, Oplosmiddeleninstallaties. Hooofdstuk 5 geeft voorschriften voor op- en overslag.

Informatie per activiteit

De informatie over VOS-voorschriften in het Activiteitenbesluit en de onderliggende ministeriële regeling is per activiteit verwerkt in de lucht pagina's per activiteit in het Activiteitenbesluit. Deze pagina's geven ook informatie over andere lucht emissies, waaronder geur. Geurhinder kan veroorzaakt worden door VOS-componenten.