Vervangingsregelingen Arbeidsomstandigheden

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid zijn. Om deze reden zijn in het kader van het milieu én arbeidsomstandigheden veel regels voor het gebruik van VOS. Inhoudelijk is er een gedeeltelijke overlap.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenbesluit zijn in de Arbeidsomstandighedenregeling vervangingsregelingen opgesteld:

Arbocatalogi en Arbowet

Sinds 2007 hebben werkgevers en werknemers meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze aan de wetgeving voldoen. De overheid zorgt voor een helder wettelijk kader met zo veel mogelijk doelvoorschriften, werkgevers en werknemers maken afspraken over de wijze waarop zij hieraan kunnen voldoen.

Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in zogenoemde arbocatalogi. Deze arbocatalogi zullen uiteindelijk de bestaande beleidsregels gaan vervangen. Daarnaast gelden de juridische eisen ven de Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

Op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) leest u meer over arbocatalogi en de Arbowet.

Vervangingsregeling verven en lijmen in binnensituaties

In de vervangingsregeling Lijmen en verven in binnensituaties staat het volgende. Lijmen mogen maximaal 5 gram vluchtige organische stof (VOS) per kg product bevatten. Muurverven die in binnensituaties worden toegepast mogen maximaal 60 gram VOS per liter product bevatten. Overige verven mogen maximaal 100 gram VOS per liter product bevatten.

Vervangingsregelingen grafische sector

Voor de grafische sector zijn er voor de offset, zeefdruk, illustratiediepdruk en verpakkings-en flexodrukkerijen eisen aan de gebruikte reinigingsmiddelen (en de inkten bij zeefdruk en verpakkings- en flexodrukkerijen). Daarnaast zijn er voor de offset eisen aan het maximum gehalte isopropylalcohol in vochtwater.

Deze maatregelen komen vrijwel geheel overeen met maatregelen die in het kader van de milieubeleidsovereenkomst zijn afgesproken. De verschillende onderdelen van deze vervangingsregeling zijn:

Vervangingsregeling autospuiterijen

De vervangingsregeling Herstellen autoschade stelt eisen aan het VOS-gehalte van de gebruikte producten waaronder reinigers, primers en lakken. Deze eisen zijn identiek aan de eisen die in het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms zijn vastgelegd.

Vervangingsregeling timmerindustrie

Voor binnensituaties stelt de vervangingsregeling Coating van timmerwerk in binnensituaties eisen. In binnensituaties moeten voor het aanbrengen van een coating op houten delen van nieuw vervaardigde producten worden gebruikt met een maximum gehalte van 150 gram VOS per liter gebruiksklaar product.Hierbij gaat het om buitendeuren, kozijnen, ramen, binnenspouwbladen, gevelvullende elementen en overig geveltimmerwerk.

Ook voor het aanbrengen van een coating op delen van nieuw vervaardigde houten binnentrappen, geldt een eis van maximaal 150 gram VOS/liter gebruiksklaar product. Voor beide activiteiten geldt een uitzondering voor houtsoorten (zoals merbau) waarbij door het aanbrengen van de coating de inhoudstoffen kunnen vrijkomen.