Vallen alle materialen onder oplosmiddelenactiviteit 8: ‘Andere coatingprocessen' van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, Oplosmiddeleninstallaties?

Vraag

Vallen alle materialen onder oplosmiddelenactiviteit 8: ‘Andere coatingprocessen' van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over Oplosmiddeleninstallaties? Valt het coaten van bijvoorbeeld glas hier onder?

Antwoord

Nee, activiteit 8 betreft een limitatieve lijst van materialen. Het coaten van glas valt niet onder afdeling 2.1.

Afgaande op de tabel met drempelwaarden in afdeling 2.11, lijkt activiteit 8 ook het coatenn van glas te omvatten: ‘Andere coatingprocessen, waaronder metaal-, kunststof-, textiel-, film- en papiercoating’.

Toch is dit niet zo: bijlage VII deel 1 van de Richtlijn Industriële Emissies, waarnaar artikel 1 van het Activiteitenbesluit voor de definitie van Oplosmiddeleninstallatie verwijst, geeft een overzicht van categorieën van industriële activiteiten en dat is hier leidend. De onduidelijkheid ontstaat door de term ‘waaronder’. In deze bijlage worden de te coaten oppervlakken die onder de definitie van Oplosmiddeleninstallatie vallen met naam en toenaam genoemd:

de volgende voertuigen (…); metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen enz; houten oppervlakken; textiel, stoffen, film en papieroppervlakken; leder.”

Glas staat hier niet bij en het coaten van glas valt daarom niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit.