Bestaat er een peildatum wanneer beoordeeld moet worden of het verbruik van een bedrijf hoger is dan de drempelwaarde?

Vraag

Bestaat er een peildatum wanneer beoordeeld moet worden of het oplosmiddleenverbruik van een bedrijf hoger is dan de drempelwaarde van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties?

Antwoord

Nee, vanaf het moment dat de drempelwaarde van VOS-verbuik per 12 maanden wordt overschreden is afdeling 2.11 direct van toepassing. Zodra het verbruik onder de drempelwaarde komt, is de afdeling niet meer van toepassing.

Als een bedrijf bijvoorbeeld door omschakeling naar andere producten het oplosmiddelenverbruik zodanig verlaagt dat het onder de drempelwaarde uitkomt, is afdeling 2.11 niet meer van toepassing.

  • Voor type B inrichtingen gelden dan uiteraard de voorschriften in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit.
  • Voor type C inrichtingen moeten VOS-eisen eisen in de vergunning worden opgenomen op basis van de bijzondere regeling 3.4 VOS maatregelingen in de NeR. Deze verwijst naar de eisen in het Activiteitenbesluit voor type B inrichtingen.