Kan ik om te bepalen of afdeling 2.11 van toepassing is alle gebruikte VOS optellen?

Vraag

Kan ik om te bepalen of afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit van toepassing is alle gebruikte VOS optellen?

Antwoord

Nee, want niet alle VOS zijn oplosmiddelen. Voor afdeling 2.11 gaat het alleen om oplosmiddelen. Daarnaast is het van belang hoe oplosmiddelen voor reiniging wordt meegerekend.

Oplosmiddel, niet alle VOS

Reken bij de berekening van het verbruik alleen VOS mee die geen chemische verandering ondergaat, dus dienst doet als oplosmiddel. Dit betekent dat VOS bij polyesteren en dergelijke niet moet worden meegerekend.

Een oplosmiddel moet altijd een VOS zijn, maar er kunnen wel VOS zijn die niet onder definitie van oplosmiddel vallen. Afdeling 2.11 is alleen van toepassing op oplosmiddelen.

Reinigen apparatuur en werkstukken

VOS die gebruikt worden voor het reinigen van de procesapparatuur waarmee de activiteit wordt uitgevoerd, moet bij die activiteit worden gerekend, en de VOS die gebruikt worden voor het reinigen van de in de apparatuur te behandelen werkstukken, moet bij de activiteit oppervlaktereiniging (activiteit 4 of 5) worden gerekend. Bij het coaten van voertuigen (activiteit 6) geldt dit niet (hier hoort alle VOS die wordt gebruikt bij de activiteit coaten van voertuigen).