Is afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit relevant als watergedragen producten worden gebruikt?

Vraag

Geldt afdeling 2.11 van het ctiviteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties ook voor bedrijven die watergedragen verf gebruiken?

Antwoord

Dat zou kunnen. Wanneer het watergedragen product dat wordt toegepast bij een activiteit met oplosmiddelen die onder afdeling 2.11 valt, nog oplosmiddelen bevat, kan het bedrijf met zijn oplosmiddelenverbruik boven de drempelwaarde uitkomen. Als dat het geval is, is afdeling 2.11 van toepassing.