Op welk type inrichtingen en activiteiten is afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

Vraag

Op welk type inrichtingen en activiteiten is afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddelen van toepassing?

Antwoord

De afdeling kan van toepassing zijn op zowel type B als C inrichtingen, afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de hoeveelheid verbruikte oplosmiddelen.

Type B

De afdeling is voor type B inrichtingen van toepassing, indien dit als zodanig in hoofdstuk 3 of 4 van het het Activiteitenbesluit is aangegeven én de bovengenoemde drempelwaarden worden bereikt. Er geldt voor die gevallen dan een vrijstelling van de VOS-voorschriften in hoofdstuk 4.

Type C

Afdeling 2.11 (voorheen Oplosmiddelenbesluit) is van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen waar bepaalde activiteiten oplosmiddelen worden uitgevoerd, voor zover de bijbehorende drempelwaarden voor het oplosmiddelenverbruik worden bereikt. Zie tabel werkingssfeer.