Waar moet de oplosmiddelenboekhouding voor oplosmiddelenninstallaties aan voldoen?

Vraag

Waar moet de oplosmiddelenboekhouding voor oplosmiddeleninstallaties (afdeling 2.11 Activiteitenbesluit) aan voldoen?

Antwoord

De oplosmiddelenboekhouding moet alle elementen bevatten die nodig zijn om aan te tonen dat aan de eisen van afdeling 2.11 wordt voldaan. Deze moet in ieder geval bevatten:

  • het verbruik
  • de totale emissie
  • de deelstromen waaruit deze twee bestaan
  • de stromen die horen bij het gekozen regime

Bij een volledig sluitende oplosmiddelenboekhouding zijn de ingaande en uitgaande stromen in een bedrijf aan elkaar gelijk, maar in de praktijk is het meestal niet mogelijk alle stromen volledig in kaart te brengen. Bovendien hangt de gewenste nauwkeurigheid van de oplosmiddelenboekhouding nauw samen met het doel: aantonen dat aan de eisen wordt voldaan.

Alle informatie over de boekhouding geeft hoofdstuk 4 van de Handleiding Oplosmiddeleninstallaties.