Mag ik in een maatwerkbesluit of in de omgevingsvergunning een nadere of scherpere eis aan oplosmiddeleninstallaties stellen?

Vraag

Mag ik in een maatwerkbesluit of in de omgevingsvergunning een nadere of scherpere eis aan afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties stellen?

Antwoord

Dat hangt er van af.

  • Voor type B en C inrichtingen is het Activiteitenbesluit, dus ook afdeling 2.11 over oplosmiddeleninstallaties, gelijk aan de beste beschikbare technieken (BBT). Het stellen van andere eisen is dan niet mogelijk. Wel zijn er voor enkele uitzonderingssituaties mogelijkheden om af te wijken van de eisen van afdeling 2.11.
  • Voor IPPC- inrichtingen is een BBT-toets naast de eisen uit het Activiteitenbesluit altijd verplicht. Zie voor meer informatie de Handleiding bepalen BBT. Voor niet-IPPC inrichtingen geldt deze verplichting niet.