Tellen poedercoatings mee bij het reductieprogramma?

Vraag

Als ik gebruik wil maken van het reductieprogramma uit afdeling 2.11 over oplosmiddeleninstallaties, mag ik dan poedercoatings bij het bepalen van het vaste stof gehalte meetellen?

Antwoord

Ja. Poedercoatings zijn een alternatief voor oplosmiddelgedragen coatings en dragen bij aan de doelstelling van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit. De vaste stof in poedercoatings kan daarom worden meegenomen in de berekening van de beoogde emissie volgens de vaste stof regeling.