Hoe kan met een reductieprogramma worden aangetoond dat aan de eisen van afdeling 2.11 wordt voldaan?

Vraag

Hoe kan met een reductieprogramma worden aangetoond dat aan de eisen van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit wordt voldaan?

Antwoord

In het besluit is hiervoor een handreiking opgenomen, de zogenaamde vaste stofregeling. Kern van deze regeling is, dat een beoogde emissie moet worden uitgerekend. De feitelijke jaaremissie moet vervolgens worden getoetst aan deze beoogde emissie. Zie voor meer informatie de Handleiding Oplosmiddeleninstallaties. Ook is het mogelijk met een ander reductieprogramma te voldoen.