Wat is de achtergrond van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen?

Vraag

Wat is de achtergrond van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen?

Antwoord

Het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen en tot wijziging van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer (kortweg: het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms) is een verplichte implementatie van de EG-richtlijn Verfproducten (2004/42/EG). Deze EG-richtlijn is één van de Europese instrumenten die bijdragen aan de realisatie van de de nationale emissieplafonds (NEC) voor VOS die Nederland en de andere lidstaten hebben afgesproken. Tevens dient de richtlijn voor het harmoniseren van regels binnen de lidstaten om handelingsbelemmeringen en concurrentievervalsing tegen te gaan.