Hoe kan een verzoek tot ontheffing van de eisen van het BOOVV worden gedaan?

Vraag

Wie kan een verzoek tot ontheffing van de eisen van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wm (BOOVV) ten behoeve van beschermde monumenten of klassieke voertuigen doen, aan wie moet het verzoek worden gericht?

Antwoord

Een verzoek tot ontheffing kan worden gedaan door de leveranciers van producten voor de restauratie van beschermde monumenten of het onderhoud van klassieke voertuigen en kan worden gericht aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan de ontheffing die het ministerie mogelijk verleend zullen passende voorschriften verbonden worden. Het is niet de bedoeling om voor ieder te behandelen individueel gebouw of klassiek voertuig een ontheffing te verlenen.

Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten over de producten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

  • Motivatie waarom ontheffing wordt aangevraagd
  • Hoeveelheid, die jaarlijks wordt ingevoerd of aan derden ter beschikking wordt gesteld
  • Productcategorie volgens bijlage I van de Verfrichtlijn waarop de aanvraag betrekking heeft
  • VOS-gehaltes van de producten.

Het verzoek tot ontheffing kan worden gericht aan:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal
Directie Klimaat, Lucht en Geluid 
Postbus 30945
2500 GX Den Haag