Vallen autospuiterijen onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Vallen autoschadeherstelbedrijven onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties? Het is verwarrend omdat er nog steeds 'Overspuiten van voertuigen' staat.

Antwoord

Nee, autoschadeherstelbedrijven die alleen voertuigen overspuiten, vallen onder het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV), de implemantatie van de verfrichtlijn, en niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties (voorheen het Oplosmiddelenbesluit). Bedrijven die de oorspronkelijke laklaag op wegvoertuigen aanbrengen of andere spuitwerkzaamheden uitvoeren, vallen mogelijk wel onder afdeling 2.11.

Juridische achtergrond

Als gevolg van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV) is in Bijlage I van het toenmalige Oplosmiddelenbesluit onder Overspuiten van voertuigen de volgende passage vervallen:

  • "het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG, of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek."

Onder "Overspuiten van voertuigen" staat nu in bijlage VII deel 1 onder 13 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), waarnaar afdeling 2.11 voor de definities verwijst:

Alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten waaronder:

  • het aanbrengen van de oorspronkelijke laklaag op wegvoertuigen, zoals gedefineerd in richtlijn 2007/46/EG of een deel daarvan, met voor het overspuiten gebruikelijke lakken op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn, of

  • het aanbrengen van een laklaag op aanhangwagens (met inbegrip van opleggers) (categorie O in richtlijn 2007/46/EG).

Onder de definitie van "Coatingwerkzaamheden" in bijlage VII deel 1 van de RIE staan daarnaast nieuwe voertuigen genoemd.

Autoschadeherstel en -decoratie

De bovenstaande definitie van Overspuiten heeft tot gevolg dat autoschadeherstelbedrijven die alleen voertuigen overspuiten, niet meer onder het Oplosmiddelenbesluit en nu dus niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuwe voertuigen, inclusief aanhangers en opleggers

Bedijven die de oorspronkelijke laklaag op wegvoertuigen aanbrengen vallen (nog) wel onder afdeling 2.11. Hierbij zijn er drie ingangen die leiden naar categorie 6 Coaten of overspuiten van voertuigen:

  • Autofabrikanten die op de oorspronkelijke fabricagelijn nieuwe voertuigen van een oorspronkelijke laklaag voorzien vallen via de definitie van coaten onder het besluit vanaf een verbruik van meer dan 500 kg/jaar onder activiteit 6 Coaten of overspuiten van voertuigen of vanaf 15 kton VOS verbruik per jaar onder de apart beschreven categorie Voertuigcoating.
  • Bedrijven die elders voertuigen van een oorspronkelijke laklaag voorzien vallen via de definitie van overspuiten onder activiteit 6.
  • Daarnaast volgt het van toepassing zijn uit de definitie van "Coatingwerkzaamheden" in de genoemde bijlage VII deel 1, hier staan onder 3 diverse nieuwe voertuigen genoemd. Zie verder Vraag en antwoord over voertuigen.

Doorgaans wordt met coaten nieuwbouw bedoeld en met overspuiten schadeherstel, maar in bijlage VII deel 1 van de RIE is dit dus iets genuanceerder.

Andere spuitwerkzaamheden

Afdeling 2.11 kan daarnaast nog van toepassing zijn op andere spuitwerkzaamheden bij een autoschadeherstelbedrijf, waaronder landbouwvoertuigen, graafmachines en dergelijke (activiteit 8). Zie verder Vraag en antwoord over diverse coatingwerkzaamheden.

nieuwe voertuigen (waaronder ook aanhangwagens en carrosserieën van voertuigen) bij een oplosmiddelenverbruik van onder activiteit 6 van afdeling 2.11 valt.