Klopt het dat een VOS-boekhouding voor autoschadeherstelbedrijven niet meer verplicht is?

Vraag

Bij een handhavingsactie bij een autoschadeherstelbedrijf hoor ik dat een VOS-registratie niet meer verplicht is. Klopt dat?

Antwoord

Ja, dat klopt. De meeste autoschadeherstelbedrijven valllen sinds 1 januari 2008 volledig onder het Activiteitenbesluit. Autoschadeherstelbedrijven die alleen voertuigen overspuiten gebruiken in principe namelijk producten die vallen onder het Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen (BOOVV). In het Activiteitenbesluit is er bij gebruik van deze ‘BOOVV-producten’ een vrijstelling van het bijhouden van een VOS registratie (boekhouding) en het nemen van maatregelen. Het BOOVV reguleert het in de handel brengen van deze producten. Overigens hoeft zo’n registratie niet uitgebreid te zijn, meestal biedt een in- en verkoopbalans voldoende inzicht in het VOS verbruik.

Autoschadeherstelbedrijven die alleen voertuigen overspuiten vallen tengevolge van het BOOVV ook niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, Oplosmiddeleninstallaties, dat eveneens een registratie verplicht stelt. Zie verder vraag en antwoord Autospuiterijen.