Wat is de VOS-regelgeving voor bedrijven die vervoermiddelen en dergelijke spuiten?

Vraag

Welke regelgeving is van toepassing op bedrijven die spuit- of coatingwerkzaamheden uitvoeren aan vervoermiddelen en dergelijke (auto's, aanhangers, spoorvoertuigen, industrieel spuitwerk)?

Antwoord

Voor de meeste van deze bedrijven (type B) gelden alleen de VOS-voorschriften uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit voor het coaten van metaal, hout, en kunststof.

Deze maatregelen zijn het treffen van kosteneffectieve en technisch haalbare bronmaatregelen en het bijhouden van een VOS registratie. Voor vergunningplichtige inrichtingen verwijst paragraaf 3.4 van de NeR voor de basis van de vergunningvoorschriften naar deze eisen.

Hierbij gelden echter enkele uitzonderingen ten gevolge van

 1. het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV)
 2. afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit (Oplosmiddeleninstallaties), voorheen Oplosmiddelenbesluit

Zowel BOOVV als afdeling 2.11 kunnen voor alle typen inrichtingen van toepassing zijn.

De relevante regelgeving wordt hieronder toegelicht voor:

Overspuiten van auto's of aanhangers: schadeherstel of decoratie

 • Voor bedrijven die alleen wegvoertuigen (auto's) overspuiten is alleen het BOOVV relevant. Zie verder vraag en antwoord Autospuiterijen
 • De VOS maatregelen uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit zijn dan niet van toepassing omdat het in de handel brengen van producten voor het overspuiten van voertuigen, waaronder aanhangers, is gereguleerd door het BOOVV.
 • Activiteitenbesluit afdeling 2.11 is voor autoschadeherstel niet van toepassing omdat dit niet onder de werkingssfeer van deze afdeling valt. Dit geldt ook voor type C inrichtingen. Is het jaarlijkse oplosmiddelengebruik bij het overspuiten van aanhangwagens meer dan 500 kg/jaar dan is activiteit 6 van afdeling 2.11 wel van toepassing.

Coaten van nieuwe voertuigen (carrosseriebouw, cabines, aanhangwagens)

 • Voor nieuwbouw van aanhangwagens en carrosseriebouw (het maken van opbouwen op vrachtwagens/ busjes e.d.) geldt het BOOVV niet. Dat betekent dat voor type B inrichtingen de VOS maatregelen uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit op deze activiteit van toepassing zijn.
 • Voor alle typen inrichtingen (B, C) geldt dat de coating van nieuwe voertuigen (waaronder ook aanhangwagens en carrosserieën van voertuigen) bij een oplosmiddelenverbruik van meer dan 500 kg/jaar onder activiteit 6 van afdeling 2.11 valt. Zie verder definitie van voertuig.
 • Zodra voor een type B inrichting afdeling 2.11 op een activiteit van toepassing is, gelden de VOS maatregelen uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet meer voor die activiteit (wel nog de eisen ten aanzien van stof- en geuremissies).

Spoorvoertuigen, graafmachines, kranen en dergelijke

 • Voor coating of overspuiten van spoorvoertuigen, graafmachines en dergelijke geldt het BOOVV niet. Dat betekent dat voor type B inrichtingen de VOS maatregelen uit het Activiteitenbesluit op deze activiteit van toepassing zijn.
 • Met betrekking tot afdeling 2.11 geldt voor alle typen inrichtingen dat activiteit 8 relevant kan zijn. Zie verder definitie van voertuig bij deze werkzaamheden.
 • Zodra voor een type B inrichting afdeling 2.11 op een activiteit van toepassing is, gelden de VOS maatregelen uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet meer voor die activiteit (wel nog de eisen ten aanzien van stof- en geuremissies).

Industrieel spuitwerk

 • Het BOOVV geldt ook voor producten voor het coaten van hout, zoals in meubel- en timmerfabriek (zie bijlage II van de richtlijn).
 • Voor spuitwerk anders dan bovengenoemd geldt het BOOVV niet. Dat betekent dat voor type B inrichtingen de VOS maatregelen uit het Activiteitenbesluit op deze activiteit van toepassing zijn.
 • Voor alle typen inrichtingen (B, C) geldt dat industrieel spuitwerk onder activiteit 8 en/of 10 van afdeling 2.11 valt , mits het oplosmiddelenverbruik meer dan 5 ton (activiteit 8) of 15 ton (activiteit 10) per jaar is.
 • Zodra afdeling 2.11 op een activiteit van toepassing is, gelden voor type B inrichtingen de VOS maatregelen uit hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet meer voor die activiteit (wel nog de eisen ten aanzien van stof- en geuremissies).

Combinatie

Bij een combinatie van coatingwerkzaamheden kunnen voor inrichtingen (B, C) dus meerdere eisen ten aanzien van VOS naast elkaar gelden. Dit kan betekenen dat de VOS boekhouding voor verschillende activiteiten gesplitst moet zijn.