Hoe handhaaf ik de VOS-voorschriften voor het reinigen, lijmen en coaten van metaal en dergelijke?

Vraag

Hoe handhaaf ik de voorschriften voor vluchtige organische stoffen uit het Activiteitenbesluit voor het reinigen, lijmen en coaten van metaal?

Antwoord

De handhaving moet gericht zijn op toetsen aan de stand der techniek. Kijk in het bedrijf hoe het ervoor staat - worden bijvoorbeeld moderne technieken en producten gebruikt.

Het doel van de VOS-voorschriften voor het reinigen, lijmen en coaten van metaal is het vastleggen van het onder KWS2000 behaalde beschermingsniveau. Dit betekent dat de handhaving gericht moet zijn op toetsen aan de stand der techniek. Kijk in het bedrijf hoe het ervoor staat – worden bijvoorbeeld moderne (spuit)technieken en producten gebruikt of is het niet van deze tijd? Vergelijk de situatie met andere bedrijven of betrek bij de beoordeling de (KWS2000-) publicaties waarnaar de toelichting op artikel 4.66 van de Ministeriële Regeling bij het Activiteitenbesluit verwijst.

Op grond van artikel 4.55 van het besluit en 4.66 van de regeling moeten bedrijven de maatregelen treffen die voor hen kosteneffectief en technisch uitvoerbaar zijn. De maatregelen die in de genoemde publicaties staan, zijn in de praktijk kosteneffectief en technisch uitvoerbaar gebleken. Als u op basis van bijvoorbeeld informatie uit deze publicaties aannemelijk kunt maken dat een bedrijf nog maatregelen kan of moet treffen, kunt u verlangen dat het bedrijf deze maatregelen treft of onderbouwt waarom de maatregelen voor het bedrijf niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar zouden zijn (net zoals het vroeger gebeurde in het vooroverleg van een vergunning).

Als een bedrijf minder dan 1000 kg VOS per jaar verbruikt voor het reinigen, lijmen en coaten van metaal zijn maatregelen niet nodig. Voor inzicht in het VOS-verbuik is daarom een eenvoudige VOS-registratie verplicht. Meestal geven de in- en verkoopgegevens al voldoende informatie. Bedrijven die producten gebruiken waarvan het in de handel brengen is gereguleerd door het Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen (BOOVV), zijn vrijgesteld van VOS-registratie en van het nemen van maatregelen. De vrijstelling geldt alleen als de producten worden gebruikt waarvoor ze in de handel zijn gebracht. Verfproducten voor autoschadeherstel zijn daarvan een voorbeeld.

Het bovenstaande geldt ook voor het reinigen, lijmen en coaten van bijvoorbeeld hout en kunststof.