VOS vragen en antwoorden

Op deze pagina staat een overzicht van alle vragen en antwoorden over:

  • Vluchtige organische stoffen (VOS) in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit
  • Oplosmiddeleninstallaties (afdeling 2.11 Activiteitenbesluit)
  • Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen (BOOVV - Verfrichtlijn)