Moet een bedrijf altijd met een emissiemeting aantonen dat het voldoet aan de emissieconcentratie-eisen van een activiteit?

Vraag

Moet een bedrijf altijd met een emissiemeting aantonen dat het voldoet aan de emissieconcentratie-eisen van een activiteit?

Antwoord

Nee. Door het toepassen van de erkende maatregelen uit de Activiteitenregeling voldoet het bedrijf automatisch aan deze emissieconcentratie-eisen. Een meting of berekening is dan niet nodig.

U hoeft als handhaver in de meeste gevallen dus ook niet te toetsen aan afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. De aantoonplicht (artikel 2.8), bijvoorbeeld door éénmalig een emissiemeting laten uitvoeren, is dan evenmin van toepassing.

Alleen als het bedrijf geen of alternatieve maatregelen heeft getroffen dan kan het bevoegd gezag de aantoonplicht van artikel 2.8 toepassen. Zie voor meer informatie de pagina 'Toezicht bij H3 en H4 activiteiten' van de handleiding luchtemissies bij bedrijven.