Wat betekent de zinsnede “Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6” zoals bij bewerken van kunststof, hout en metaal?

Vraag

Wat betekent de zinsnede “Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en vijfde lid, en artikel 2.6”? Deze staat in het Activiteitenbesluit bij activiteiten als bewerken van kunststof, hout en metaal.

Antwoord

Dit betekent dat voor het toetsen aan de grensmassastroom en de emissiegrenswaarde de sommatiebepaling van toepassing is. De sommatie over de klasse staat in artikel 2.5 lid 1 van het Activiteitenbesluit. De sommatie over de categorie staat in artikel 2.5 lid 1 en 4 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast geldt de emissiegrenswaarde niet voor kleine bronnen die onder de vrijstellingsgrens blijven. De vrijstellingsgrens staat in artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit.

In de meeste gevallen toetst de toezichthouder niet aan de emissiegrenswaarde maar aan de erkende maatregel uit de Activiteitenregeling. Het bedrijf voldoet aan de emissiegrenswaarde als het bedrijf de erkende maatregel op een juiste manier toepast. In dat geval hoeft het bedrijf niet aan te tonen dat het de emissiegrenswaarde haalt. Zie ook de informatie op de pagina 'toezicht op H3 en H4 activiteiten' in de handleiding luchtemissies bij bedrijven.