Is bronafzuiging bij bijvoorbeeld materiaalbewerking altijd verplicht?

Vraag

Is bronafzuiging bij bijvoorbeeld materiaalbewerking altijd verplicht als dit in de Activiteitenregeling staat? Kan ik als handhaver bronafzuiging eisen bij een bedrijf, ook als bijvoorbeeld een filter niet verplicht is?

Antwoord

Nee. Het toepassen van bronafzuiging is pas verplicht als dit redelijk is. Bronafzuiging is niet redelijk bij activiteiten die incidenteel en of kleinschalig van karakter zijn. U kunt bronafzuiging in die gevallen niet eisen als handhaver.

Voorbeelden niet redelijke bronafzuiging

Voorbeelden van situaties waarbij bronafzuiging niet altijd redelijk is:

 • de werkstukken zijn zo groot dat de emissie niet of zeer slecht met bronafzuiging bereikbaar is
 • de activiteiten vinden steeds plaats op een andere locatie. Hierdoor zou de niet in de apparatuur geïntegreerde bronafzuiging gemiddeld meer dan 10 keer per uur meeverplaatst moeten worden
 • er vinden alleen emissies van grof stof plaat. Dit grof stof verspreid zich niet binnen het bedrijf door de grootte van de vrijkomende deeltjes
 • de activiteiten hebben een incidenteel en of kleinschalig karakter
 • de activiteiten worden in een gesloten systeem uitgevoerd, waar alleen kleine restemissies vrijkomen

Criteria voor incidenteel of kleinschalige emissie

Bronafzuiging is alleen verplicht als blijkt dat een emissie relevant is en het bedrijf daarom een maatregel, een nageschakelde techniek, moet toepassen. Alleen dan kunt u als handhaver bronafzuiging eisen.

De volgende criteria zijn juridisch bepalend of sprake is van incidentele en of kleinschalige activiteiten:

óf de grensmassastroom vanuit de gehele inrichting wordt niet overschreden

óf de grensmassastroom wordt wel overschreden, maar de emissie uit de af te zuigen bron blijft onder de vrijstellingsgrens.
Grensmassastroom

Een drempelwaarde per stofklasse, uitgedrukt in g/uur. Boven de drempelwaarde wordt de emissie als relevant beschouwd.

Vrijstellingsgrens

Mogelijk is de massastroom van een bron in kg/jaar kleiner dan de vrijstellingsgrens voor die stofklasse (tabel 2.6 Activiteitenbesluit). Dan gelden de gestelde emissie eisen voor die stofklasse niet voor die bron.

Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

Stofcategorie

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

 • ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen
 • S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof
 • sO: stofvormige organische stoffen
 • sA: stofvormige anorganische stoffen
 • gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen
 • gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan