Vragen en antwoorden

Hieronder staat een overzicht van vragen en antwoorden over:

  • f-gassen regelgeving (gefluoreerde broeikasgassen, HFK)
  • ozonlaagafbrekende stoffen regelgeving (CFK, HCFK)
  • koelinstallaties
  • certificering

Vragen en antwoorden natuurlijke koudemiddelen

Voorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen staan in het Activiteitenbesluit. Zie ook de vragen en antwoorden hiervoor.