Herleiding van meetresultaten

Vraag

Wat zijn standaardomstandigheden? Waarom en hoe moeten meetresultaten naar standaardomstandigheden worden herleid?

Antwoord

Emissie-eisen in wet- en regelgeving zijn gedefinieerd onder zogenaamde standaardomstandigheden (bij 101,3 kPa, 273 K en in droog rookgas), waardoor zij generiek zijn en onafhankelijk van specifieke afgascondities. Voordat een gemeten waarde kan worden getoetst aan de gestelde emissie-eis, moet deze dan ook worden omgerekend (herleid) naar dezelfde standaardomstandigheden en eenheid als de emissie-eis.

Meetwaarden moeten dus naar standaard druk en temperatuur worden omgerekend en wanneer de meetwaarde in nat rookgas is bepaald, moet ook een correctie voor het vochtgehalte plaatsvinden. Eisen aan verbrandingsemissies worden daarnaast nog opgegeven bij een standaard zuurstofconcentratie. Dit is om te voorkomen dat de rookgassen, om aan de eisen te kunnen voldoen, met schone buitenlucht worden verdund. De gemeten waarde moet naar ditzelfde zuurstofpercentage worden omgerekend.

De formules voor de omrekening naar standaard druk en temperatuur en voor vochtcorrectie en zuurstofcorrectie staan in hoofdstuk 5 van de Handleiding Meten van Luchtemissies (L40).